Wynajem pracownika

 

Moja firma bez pracowników? I to będzie prosperować?leasing_ico

Tak…, a jest to możliwe np. dzięki  korzystaniu z pracowników zatrudnionych poza własną organizacją, ale wykonujących działania na jej rzecz.

Pojęcie tzw. „leasingu pracowniczego„, czy też outsourcingu zwykle oznacza korzystanie z pracowników zatrudnionych poza własną organizacją.

Pracodawcy, poszukując rozwiązań obniżających koszty zatrudnienia i optymalizujących działalność, coraz częściej rozważają taki model działania.

 

Leasing pracowniczy może dotyczyć pojedynczych pracowników i wtedy mówimy o tzw. body leasingu, lub zespołu i wtedy mamy do czynienia z tzw. team leasingiem.

W przypadku body leasingu wyłania się pracownika wnoszącego konkretne umiejętności i kompetencje dla projektu czy danej firmy, poza tym tego typu konsultanci są na ogół zatrudniani bezpośrednio u leasingobiorcy.

Natomiast team leasing pozwala na zatrudnienie całego zespołu, którego dana firma potrzebuje do realizacji określonych zadań.

Najbardziej chyba popularną formą jest leasing -> outsourcing działu sprzedaży. Szczególnie tej jego części, która odpowiada za sprzedaż i obsługę zdalną. Najczęściej więc firmy korzystają z leasingu kadr call center, zespołów leadujących klientów lub umawiających spotkania.

Ma to szczególne zastosowanie tam, gdzie ze względu na lokalizację zleceniodawcy, leasing pracowników już na starcie daje korzyści finansowe lub kiedy budowa własnej struktury jest ograniczona lokalowo, czasowo, bądź wynika z problemów na lokalnym rynku pracy.

Konkretnymi zaletami tego rozwiązania, jest dla firmy korzystającej z leasingu:

 • uelastycznienie swojego zatrudnienia lub czasowa redukcja zatrudnienia bez konieczności przeprowadzania zwolnień
 • obniżenie kosztów zatrudnienia pracowników
 • wykorzystanie specjalistycznego know-how
 • uproszczenie kalkulacji kosztów (RBh), możliwość wynajęcia pracownika na wybraną liczbę godzin
 • pozbycie się obowiązków pracodawcy 
 • zwolnienie z procesów rekrutacyjnych i kadrowych,
 • czy wyeliminowanie długotrwałego budowania od zera sprawnie współpracującego zespołu. 

Czy to się opłaca?

W większości przypadków tak. Należy mieć na uwadze, że oszczędza się głównie na know how/umiejętnościach/ automatyzacji ale i na kosztach pracowniczych, lokalowych. Inny jest bowiem koszt pracodawcy w Warszawie a inny w Bydgoszczy. Smutne to aczkolwiek prawdziwe.

W Warszawie średnie wynagrodzenie to 3500 zł brutto czyli około 4221 zł kosztu pracodawcy, w Bydgoszczy zaś  za 2600 zł brutto czyli 3135 zł kosztu pracodawcy, zatrudnia się całkiem sensowne osoby.

W Warszawie średni czynsz metra kwadratowego to pewnie 55 zł, w Bydgoszczy zaś 40 zł.

Wykorzystując więc różnice w płacach i kosztach stałych tworzymy ofertę leasingu lub outsourcingu która opłaca się zarówno Zlecającemu jak i firmie, która zlecenie wykonuje – szczególnie gdy we wzajemne rozliczenia wpleciemy model oparty o tzw. Success Fee czyli rozliczanie za sukces.

 

Jak to wygląda w praktyce?

Możemy wypowiadać się za siebie, zatem opowiemy o tym jak to wygląda u Nas – w Klinice Sprzedaży.

Najczęściej wynajmujemy Naszych konsultantów do kampanii sprzedażowych lub kampanii, których celem jest zmapowanie rynku i określenie potencjału sprzedaży przez telefon.

Zwykle zaczynamy od miesięcznego testu w trakcie którego sprawdzamy jakie efekty da zaproponowany przez Nas proces sprzedaży.

W okresie testu rozliczamy się na zasadzie „flat fee” czyli zryczałtowanej opłaty, która pokrywa:

 • wynagrodzenie konsultantów zaangażowanych w kampanię i jego koszty podatkowe,
 • koszt połączeń,
 • koszt systemu CRM,
 • koszt cold mailingu/social selling jeżeli zostały użyte w procesie,
 • koszt baz,
 • koszt przygotowania konsultantów, wdrożenia i nadzoru.

Kończąc test mamy już konkretne liczby i efekty, przechodzimy więc do rozmów na temat możliwych form współpracy i wynagrodzenia. Obie strony czują się wtedy komfortowo, bo pracujemy na liczbach i możemy rozmawiać o przewidywanych efektach, sprowadzając to do marż – bo przecież o to w biznesie chodzi, by obie strony zarabiały.

Najczęściej wypracowujemy wtedy model oparty o niskie „flat fee” + Success Fee. To model który Nas motywuje do jak najlepszych wyników a Klientowi daje komfort, bo płaci za usługę wtedy gdy sam zarabia. Reszta to kwestia skali.

Drugim modelem, który stosujemy gdy skala oczekiwana przez klienta przekracza Nasze możliwości jest wynajęcie Nas do stworzenia procesu i zespołu wewnątrz organizacji Klienta. Wynajmujemy się wtedy jako zarządzający takim działem sprzedaży i budujemy go od zera do pełnej samodzielności, kopiując mechanizmy, które wypracowały dobry wynik w fazie testu.

Robimy to będąc na codzień wewnątrz firmy jako menadżerowie. Rekrutujemy, szkolimy, zarządzamy, motywujemy aż do momentu, gdy kadra potrafi działać samodzielnie lub pod przewodnictwem wychowanego przez Nas lidera. Zwykle potrzebujemy na to od 6 miesięcy do roku.


zdjecie

Jarosław Stępkowski

WWW: www.klinika-sprzedazy.pl
MAIL:  jstepkowski@klinika-sprzedazy.pl
FACEBOOK: www.facebook.com/jstepkowski